Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„БЕТАКОМ“ ООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.089 

„БЕТАКОМ“ ООД изпълнява проект по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Кратко описание: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Обща стойност на проекта: 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране. 

Начало: 12.10.2021г. 
Край: 12.01.2022г.